ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Η Μηχανογραφική ΕΠΕ ιδρύθηκε το 1986 με αντικείμενο τις εφαρμογές πληροφορικής, την εμπορία Η/Υ και ταμειακών συστημάτων. Mε την πάροδο του χρόνου εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες παροχής υπηρεσιών πληροφορικής, οργάνωσης και λειτουργίας οικονομικών υπηρεσιών σε οργανισμούς του δημόσιου τομέα στη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου.


Με εμπειρία 30 ετών και πλέον αναλαμβάνει και διεκπεραιώνει εργασίες οργάνωσης, μηχανοργάνωσης, οικονομικής και λογιστικής υποστήριξης, σύνταξης μελετών σε φορείς του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα όπως Ο.Τ.Α., Νοσηλευτικές Μονάδες, Αναπτυξιακές Εταιρίες, κλπ. Στην εταιρεία λειτουργεί ανεξάρτητο τμήμα υποστήριξης Ν.Π.Δ.Δ. παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες στην λειτουργία του Δημοσίου Λογιστικού και του Διπλογραφικού συστήματος τήρησης βιβλίων και στοιχείων. Τα στελέχη της είναι επικεφαλής πολλών οικονομικών υπηρεσιών οργανισμών Νοσηλευτικών Μονάδων και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και έχουν την ευθύνη και την εποπτεία λειτουργίας τους με υπογραφή των Ισολογισμών και των Οικονομικών Καταστάσεων τους.


Συνεργαζόμενη με τις μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου είναι σε θέση να προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, καθώς επίσης υποστηρίζει και εκτελεί έργα εθνικής εμβέλειας. Έχοντας σημεία παρουσίας στη Πάτρα, την Αθήνα και τον Πύργο, παρέχει υπηρεσίες στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, την Πελοπόννησο, αλλά και την υπόλοιπη Ελλάδα.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πάτρα

Ελ. Βενιζέλου 227, Πάτρα, ΤΚ 26333

Τηλ. (+30) 2610 274 852

Fax (+30) 2610 625 579

Email: mhx-patra@mhx.gr

Αθήνα

Μεσογείων 15, Αθήνα, ΤΚ 11526

Τηλ. (+30) 2103 847 110

Fax Fax (+30) 2103 847 110

Email: mhx-athens@mhx.gr

Πύργος

Ρ. Φεραίου 113 (Πάροδος FORUM), Πύργος, ΤΚ 27131

Τηλ. (+30) 2621 040 130

Fax (+30) 2621 040 131

Email: sales@mhx.gr

Joomla forms builder by JoomlaShine
Designed by Μηχανογραφική ΕΠΕ