Ο κανονισμός 2016/679 για την προστασία προσωπικών δεδομένων, γνωστός και ως GDPR, θα τεθεί σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018 και αναμένεται να σας επηρεάσει σίγουρα, καθώς αφορά σε φορείς και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διαχειρίζονται, τηρούν ή επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

big data

 

Οι ενδεχόμενες κυρώσεις για μη συμμόρφωση είναι ιδιαίτερα αυστηρές και μπορεί να προκαλέσουν ανεπανόρθωτο πλήγμα σε όποιον φορέα ή επιχείρηση δεν έχει καταφέρει να προσαρμοστεί έγκαιρα και αποτελεσματικά. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται πρόστιμο ίσο με το 4% του ετήσιου τζίρου του φορέα/επιχείρησης σε παγκόσμιο επίπεδο ή μέχρι 20 εκατομμύρια ευρώ (όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο).

Ο νέος κανονισμός είναι πολύπλοκος στην υλοποίησή του και απαιτεί την εκτενή αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης στο φορέα ή επιχείρησή σας, το σχεδιασμό ενός συστήματος διαδικασιών και πολιτικών ασφάλειας δεδομένων και την εκπαίδευση των στελεχών σας. Η Μηχανογραφική ΕΠΕ, σε σύμπραξη με το δίκτυο αξιόπιστων συνεργατών της, έχει κωδικοποιήσει και οργανώσει την προσαρμογή σας στον κανονισμό GDPR σε διακριτά βήματα που θα σας βοηθήσουν να είστε έτοιμοι έγκαιρα και χωρίς περιττά κόστη. Είμαστε έτοιμοι να σας συμβουλεύσουμε και να αναλάβουμε το έργο της προσαρμογής σας με τον πλέον αποδοτικό τρόπο!

Designed by Μηχανογραφική ΕΠΕ