Η Μηχανογραφική συμμετέχει σε σειρά δικτύων καινοτομίας και επιχειρηματικότητας:

DLSIg7wWAAEseIQ  photo
open isme
praxi logo Patras iq
Designed by Μηχανογραφική ΕΠΕ