Η αξιοπιστία και η ποιότητα των προϊόντων μας καθώς και των παρεχόμενων υπηρεσιών μας επιδρούν αποφασιστικά στη διατήρηση και την ενίσχυση της θέσης μας και της εμπιστοσύνης που μας δείχνουν οι πελάτες μας. Από το 2008 το σύνολο των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών παρακολουθείται από ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας πιστοποιημένο κατά ISO 9001.

 

iso 2015

Designed by Μηχανογραφική ΕΠΕ