Το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας μας είναι σε συνεχή αναζήτηση νέας γνώσης, εστιάζοντας στη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών αλλά και στη βελτίωση των υπαρχόντων. Οι μηχανικοί μας διαθέτουν υψηλή κατάρτιση και προέρχονται από διαφορετικά γνωστικά πεδία. Σαν αποτέλεσμα η Μηχανογραφική έχει αναπτύξει σειρά καινοτόμων, προσιτών και φιλικών προς το χρήση προϊόντων και υπηρεσιών, με έμφαση στην επιχειρηματική ευφυΐα, στη διαχείριση ενέργειας, στις εφαρμογές έξυπνης πόλης (smart city), στην ανάλυση ενεργειακών δεδομένων, οικονομικών δεικτών και δεδομένων, καθώς και δεικτών και δεδομένων υγείας.

Στο πλαίσιο της συνεχούς αναζήτησης καινοτομίας, η Μηχανογραφική συμμετέχει σε μεγάλα ευρωπαϊκά έργα. Ενδεικτικά:

Presentation1

Designed by Μηχανογραφική ΕΠΕ