Εταιρικό Προφίλ

Η Μηχανογραφική ΕΠΕ ιδρύθηκε το 1986 με αντικείμενο τις εφαρμογές πληροφορικής, την εμπορία Η/Υ και ταμειακών συστημάτων. Mε την πάροδο του χρόνου εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες παροχής υπηρεσιών πληροφορικής, οργάνωσης και λειτουργίας οικονομικών υπηρεσιών σε οργανισμούς του δημόσιου τομέα στη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου.

Παρουσία

Με εμπειρία 30 ετών και πλέον αναλαμβάνει και διεκπεραιώνει εργασίες οργάνωσης, μηχανοργάνωσης, οικονομικής και λογιστικής υποστήριξης, σύνταξης μελετών σε φορείς του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα όπως Ο.Τ.Α., Νοσηλευτικές Μονάδες, Αναπτυξιακές Εταιρίες, κτλ . Στην εταιρεία λειτουργεί ανεξάρτητο τμήμα υποστήριξης Ν.Π.Δ.Δ. παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες στην λειτουργία του Δημοσίου Λογιστικού και του Διπλογραφικού συστήματος τήρησης βιβλίων και στοιχείων. Τα στελέχη της είναι επικεφαλής πολλών οικονομικών υπηρεσιών οργανισμών Νοσηλευτικών Μονάδων και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και έχουν την ευθύνη και την εποπτεία λειτουργίας τους με υπογραφή των Ισολογισμών και των Οικονομικών Καταστάσεών τους.

Συνεργαζόμενη με τις μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου είναι σε θέση να προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, καθώς επίσης υποστηρίζει και εκτελεί έργα εθνικής εμβέλειας. Έχοντας σημεία παρουσίας στη Πάτρα, την Αθήνα και τον Πύργο, παρέχει υπηρεσίες στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, την Πελοπόννησο, αλλά και την υπόλοιπη Ελλάδα.

Designed by Μηχανογραφική ΕΠΕ